Wihi tukee opinnäytetöiden itsenäistä ohjaamista

Alkuperäinen artikkeli: Empowering Supervisors’ Autonomy in Thesis Advising Korkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää opiskelijoilta opinnäytetyötä tai tutkielmaa, joten niiden tehokkaalla ohjaamisella on merkittävä rooli opiskelun onnistumisessa ja opiskelijoiden valmistumisessa. Wihin kaltaiset digitaaliset alustat sujuvoittavat akateemisten projektien valvontaa ja hallintaa. Jotkut yliopistojen ohjaajat saattavat kuitenkin epäillä, että järjestelmien käyttöönotto vaarantaa opinnäytetöiden itsenäisen ohjaamisen. Käsittelemme kyseistä uskomusta tässä artikkelissa […]

Skip to content