Opinnäytetyöprojektien digitalisointi tukee ohjaajien ja opiskelijoiden vuorovaikutusta

E-lomake logo

Maailma digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla, ja teknologia on muuttanut elämää monella tavalla. Esimerkiksi opetusala ja erityisesti oppimisen ja opettamisen hallinnointi ovat muuttuneet huomattavasti. Opinnäytetöiden ohjaaminen ja hallinnointi ovat kuitenkin jääneet kehityksestä jälkeen.

Wihi-järjestelmämme on kehitetty opinnäytetyöprojektien ohjausta ja hallintaa varten. Kun olemme vastikään ottaneet Wihin puheeksi potentiaalisten kansainvälisten asiakkaiden kanssa, monet korkeakoulujen henkilökuntaan kuuluvat ovat tuoneet esille huolen, joka kumpuaa digitalisointiin liittyvistä väärinkäsityksistä: vähentääkö Wihi opiskelijoiden ja ohjaajien kasvokkaisia kohtaamisia? Tässä artikkelissa vastaamme kysymykseen ja selvitämme, kuinka opinnäytetyöprojektien digitalisointi tukee ja parantaa ohjaajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikututusta sekä kasvotusten että etänä.

Väärinkäsitystä kumoamassa

Toisin kuin usein luullaan, järjestelmien käyttäminen opinnäytetöiden ohjaamisessa ei automaattisesti tarkoita, että opiskelijat ja ohjaajat ovat tekemisissä vain niiden käyttöliittymien kautta. Järjestelmät tukevat kanssakäymistä eivätkä korvaa sitä. Digitalisoinnilla ratkaisemme olemassaolevia haasteita ja kommunikoimme ja työskentelemme tehokkaammin.

Tuottavaa ja avointa työskentelyä

Yksi pääasiallisista syistä opiskelijoiden ja ohjaajien vähäiseen vuorovaikutukseen on epätietoisuus vastuista, tehtävistä ja molemminpuolisista odotuksista. Perinteiset työtavat johtavat usein epäselvyyksiin, jotka aiheuttavat tuottavuuden laskemista ja viestinnän välttelyä. Kun opinnäytetöille on käytössä oma järjestelmä, kaikki tarvittava tieto muun muassa työn edistymisestä keskittyy yhteen paikkaan. Tiedon näkyvyys kannustaa opiskelijoita ja ohjaajia etsimään lisätietoa, antamaan palautetta ja hälventämään epäselvyyksiä, mikä edistää yhteistyötä ja tuottavaa työskentelyä.

Keskustelua kasvotusten

Ohjaamisen toimiminen riippuu paljolti opiskelijoiden ja ohjaajien välisen yhteistyön sujumisesta. Koska Wihi virtaviivaistaa opinnäytetyön parissa työskentelyä, opiskelijat hahmottavat selkeästi edistymisensä ja mitä heidän täytyy tehdä seuraavaksi. Läpinäkyvyys synnyttää molemminpuolista luottamusta ja kannustaa vastuunkantoon, mikä puolestaan laskee opiskelijoiden kynnystä ohjaajien kasvokkaiseen tapaamiseen ja opinnäytetyöhön liittyvistä tärkeistä aiheista keskustelemiseen.

Sopimusten ja etenemisen seuraaminen

Eräs Wihin hyödyllisimmistä ominaisuuksista on opiskelijoiden ja ohjaajien välisten sopimusten kirjaaminen ja seuraaminen. Koska päätökset ja projektin tarkistuspisteet dokumentoidaan järjestelmään, osapuolet voivat lukea aikaisemmin käytyjä keskusteluja, seurata tehtävien suorittamista ja tunnistaa tulevia tavoitteita. Systemaattisuus vähentää väärinkäsitysten riskiä ja edistää jatkuvaa vuorovaikusta, jossa opiskelijat hakevat ohjaajilta tarkennuksia, palautetta ja neuvoja.

Joustavaa viestintää missä ja milloin tahansa

Wihi vastaa maantieteen sekä opiskelijoiden erilaisten viestintätapojen tuomiin haasteisiin. Aika ja paikka eivät estä kommunikointia. Kasvotusten tapaaminen on hankalaa opiskelijoille, jotka asuvat eri alueella, kaupungissa tai maassa. Esimerkiksi etäisyys, liikenneyhteydet ja rahatilanne saattavat rajoittaa, kuinka usein opiskelijat pääsevät tapaamaan ohjaajia paikan päällä.

Wihin kautta opiskelijat ja ohjaajat tavoittavat toisensa missä ja milloin tahansa. Tämän ansiosta kysymyksiin voidaan vastata heti, eikä ole tarpeen järjestää tapaamista. Opiskelijoiden ei tarvitse kuluttaa aikaa ja rahaa matkustamiseen, vaan he voivat keskustella ohjaajien kanssa esteettä etänä.

Lisäksi sosiaalinen media ja chat-sovellukset ovat muuttaneet uuden sukupolven suosimia viestintätapoja. Monet opiskelijat lähettävät mieluummin kirjoitettuja tai ääniviestejä kuin puhuvat puhelimessa. Digitaaliset alustat tukevat heidän tottumuksiaan tarjomalla erilaisia kommunikointikeinoja, kuten chatteja, foorumeita ja videokokouksia. Tällainen joustavuus sallii opiskelijoiden viestiä heille luontevalla tavalla.

Yhteenveto

Opinnäytetyöprojektien digitalisointi ei vähennä opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutusta vaan tukee ja parantaa sitä. Sen sijaan, että järjestelmät eristäisivät viestijät toisistaan, ne tarjoavat lukuisia etuja. Tiedon keskittämisellä, työn tehostamisella, läpinäkyvyyden lisäämisellä, edistymisen seurannalla ja kommunikointiin kannustamalla Wihi lisää opiskelijen ja ohjaajien viestintää sekä etänä että kasvotusten. Teknologian hyödyntäminen opinnäytetöiden ohjauksessa auttaa opiskelijoita, sujuvoittaa yhteistyötä ja lisää opiskelumenestystä.

Digitalisoinnin avulla opinnäytetöiden ohjaus saavuttaa entistä useammat opiskelijat ja vastaa heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Opiskelijoiden ei tarvitse enää kantaa huolta etäisyyksistä tai viestintätapojentörmäyksistä ja rajoitteista, sillä he voivat osallistua keskusteluihin, pyytää neuvoja ja saada palautetta keskitetysti järjestelmän kautta.

Blogimme

Urani Eduixilla – Niko Kettunen

Moro! Olen Niko Kettunen, kolmannen vuoden kauppatieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta. Tarinani Eduixille työllistymisestä lähti käyntiin johtamisen opintojen kurssilta, jossa pääsin tekemään ryhmätyötä yhdessä Eduixin toimitusjohtaja

Lue lisää...

Vain mielikuvitus on rajana E-lomakkeiden käytössä

E-lomake-pääkäyttäjät koulutuksessa 15.5.2024 syvennyttiin E-lomakkeen järjestelmäasetuksiin sekä vaihekäsittelyyn. Myös raportointia, Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-maksuja käytiin läpi. Matkaevääksi pääkäyttäjät saivat tuhdin tietopaketin, jonka avulla aiheisiin voi tarvittaessa

Lue lisää...

Eduix Pedaforum-konferenssissa – 5.-6.6.2024

Tule tapaamaan eduixilaisia Pedaforumissa. Vuosittain järjestettävä Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi. Tänä vuonna 5.-6.6. tapahtuman järjestää Hämeen ammattikorkeakoulu. Tapahtuma järjestetään

Lue lisää...

Eduix mukana Kuntien digiviikolla 3.-7.6.2024

Kuntien digitalisointiviikko on Kuntaliiton järjestämä teemaviikko. Vuonna 2024 kuntien digiviikko järjestetään 3.-7.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten

Lue lisää...

Toukokuun E-lomake-klinikalla aiheena Ilmoittautumiset

E-lomake-klinikoissa pureudumme joka kuukauden toinen torstai ajankohtaisiin ja käyttäjien toivomiin E-lomake-toteutuksiin. Toukokuun E-lomake-klinikka pidetään poikkeuksellisesti helatorstain jälkeisenä perjantaina. Casena meillä on ilmoittautumislomake tilaisuuteen, jonne etänä

Lue lisää...

Kaikki artikkelit ja asiakastarinat löydät blogisivultamme

Skip to content