Peppi-ylläpito

Olemme olleet aktiivisesti mukana Pepin kehittämisessä yli kymmenen vuotta, joten olemme sitoutuneet Pepin ylläpitoon ja kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Kokemuksellamme se onnistuu.

Meille on tärkeää, että opiskelijoiden ja opettajien arki on sujuvaa ja että he voivat keskittyä olennaiseen. Eduixin ylläpitämän Peppi-järjestelmäkokonaisuuden avulla se onnistuu.

Me ja Peppi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Peppi vastaa ajankohtaisia tarpeita ja tarjoaa helppokäyttöisen ja luotettavan työkalun opiskelijahallinnan ja opetuksen tukemiseen.

Pepin ylläpitäminen vaatii jatkuvaa teknistä osaamista ja päivityksiä. Meillä on sitoutunut tiimi, joka varmistaa järjestelmän toimivuuden, suorituskyvyn ja tietoturvan. Tällä tavoin voimme taata asiakkaillemme korkealaatuisen ja luotettavan palvelun vuodesta toiseen.

Peppi-ylläpitopalvelumme piirissä on yli 170 000 opiskelijaa ja miltei 18 000 opettajaa.  

Miksi Peppi?

Yhteistyössä kehitetty

Peppi-järjestelmän ensimmäinen osa-alue kehitettiin vuonna 2010. Sittemmin järjestelmän ympärille organisoiduttiin konsortiomallilla. Eduix perusti Peppi-konsortion yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa vuonna 2012. Asiakas- ja tarvelähtöisyys on ollut Pepin kehittämisen keskiössä alusta asti.

Kattava palvelukokonaisuus

Nykyisin Metropolia- ja TAMK-omisteista järjestelmäkokonaisuutta käyttää 98 % ammattikorkeakouluista ja 65 % yliopistoista. Peppi-järjestelmä on kattava, toiminnanohjauksellinen palvelukokonaisuus korkeakoulun opintojen, opetuksen ja niihin liittyvien sähköisten palveluiden hallintaan. Kokonaisuuden kehittäminen tapahtuu Peppi-konsortiossa, jossa jokainen Pepin käyttäjäorganisaatio saa äänensä kuuluviin.

Suunnittele ja arvioi

Palvelukokonaisuus sisältää palveluita mm. koulutusten, opetussuunnitelmien, opetustarjonnan sekä opetuksen toteutuksen suunnitteluun ja julkaisuun, opettajien työn suunnitteluun, opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun sekä opintosuoritusten arviointiin. Peppi on suunniteltu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön. 

Skip to content