Wihi tukee opinnäytetöiden itsenäistä ohjaamista

Alkuperäinen artikkeli: Empowering Supervisors’ Autonomy in Thesis Advising

Korkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää opiskelijoilta opinnäytetyötä tai tutkielmaa, joten niiden tehokkaalla ohjaamisella on merkittävä rooli opiskelun onnistumisessa ja opiskelijoiden valmistumisessa. Wihin kaltaiset digitaaliset alustat sujuvoittavat akateemisten projektien valvontaa ja hallintaa. Jotkut yliopistojen ohjaajat saattavat kuitenkin epäillä, että järjestelmien käyttöönotto vaarantaa opinnäytetöiden itsenäisen ohjaamisen. Käsittelemme kyseistä uskomusta tässä artikkelissa ja kerromme, kuinka ohjaajien itsenäisyyden rajoittamisen sijasta Wihi tukee heidän työtään opiskelijoiden parissa.

Kuinka ohjaajien itsenäisyys säilytetään

Eräs ohjaajien pääasiallisista huolista on, että heidän työhönsä aletaan puuttua liikaa, jos heidän viestintänsä opiskelijoiden kanssa kootaan keskitetysti digitaaliselle alustalle, johon pääsee laitoksen muita jäseniä, esimerkiksi koordinaattoreita ja opinto-ohjaajia. Väärinkäsitys juontaa olettamuksesta, että järjestelmä antaa ”ulkopuolisten” puuttua ohjaamiseen. Wihi kuitenkin helpottaa ohjausprosessia ja tarjoaa työkaluja, jotka sujuvoittavat opinnäytetyön kirjoittamista ja säilyttävät ohjaajien itsenäisyyden. Tämä onnistuu alla luetelluilla tavoilla.

Tehokkaampaa työskentelyä

Wihi digitalisoi opinnäytetyön hallinnoinnin eri osa-alueita, kuten dokumenttien jakamista, edistymisen seuraamista ja tehtävien antamista. Näihin töihin kuluu tällöin vähemmän aikaa, mikä taas vapauttaa ohjaajien resursseja opinnäytetyön aiheen parissa työskentelyyn ja sallii heidän keskittyä opiskelijoiden neuvomiseen ja tukemiseen. Intuitiivinen käyttöliittymä ja käyttäjäystävälliset työkalut takaavat, että ohjaajat voivat työskennellä haluamallaan tavalla ja organisoida töitään tehokkaammin.

Keskitettyä kommunikointia

Ohjaajien ja opiskelijoiden viestinnän keskittäminen on yksi Wihin merkittävimmistä hyödyistä. Järjestelmä ei salli ulkopuolisten puuttua prosessiin, vaan se edistää kommunikointia tarjoamalla yhteisen työtilan. Ohjaajat voivat asettaa selkeitä tavoitteita ja aikarajoja ja antaa opiskelijoille palautetta järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi. Suora, ajantasainen viestintä opiskelijoiden kanssa vahvistaa ohjausprosessin itsenäisyyttä, ja sen läpinäkyvyys hyödyttää ohjaajia, jos opiskelijoiden kanssa ilmenee ristiriitatilanteita.

Yksilöllisiä ohjaustapoja

Kaikilla ohjaajilla on oma ohjaustyylinsä, joka kehittyy vuosien kokemuksen kautta. Wihi tukee yksilöllisiä lähestymistapoja tarjomalla erilaisia ohjaustyökaluja, kuten viestimistä, edistymisen seuraamista, tehtävien antamista ja opiskelijoiden aktiivisuusmerkintöjä. Ohjaajat voivat täten kommunikoida haluamallaan tavalla, laatia omanlaisensa ohjeistukset opiskelijoille ja soveltaa järjestelmää ohjaustapoihinsa. Näin he säilyttävät itsenäisyytensä ja hyötyvät samalla Wihin ominaisuuksista.

Yhteistyötä kollegojen kanssa

Ohjaajat saattavat kantaa huolta ohjaukseen puuttumisesta, joten on tärkeää selventää ero puuttumisen ja yhteistyön välillä. Wihi on suunniteltu tehostamaan hallinnollisia tehtäviä ja opinnäytetyöprojektien hallintaa, mikä tukee laitoksen työntekijöiden välistä yhteistyötä ja sen myötä opiskelijoiden valmistumista. Itsenäisyyden heikentämisen sijasta järjestelmä hyödyttää ohjaajia tarjoamalla alustan, jota he voivat käyttää tuen hakemiseen, ammattitaitonsa kehittämiseen, vertaisoppimiseen ja ohjausmenetelmien jakamiseen.

Wihi tehostaa opinnäytetöiden ohjaamista

Ohjaajien itsenäisyyden heikentämisen sijasta Wihi tehostaa heidän työskentelyään. Järjestelmä tukee heitä opiskelijoiden ohjaamisessa sujuvoittamalla hallinnollisia tehtäviä, mahdollistamalla suoraviivaisen viestinnän ja tarjoamalla vaihtoehtoja yksilöllisten ohjaustapojen toteuttamiseen. Wihi helpottaa laitoksen sisäistä organisointia ja yhteistyötä ja jättää samalla ohjausprosessin langat ohjaajien käsiin.

Kaiken kaikkiaan digitaaliseen järjestelmään siirtyminen parantaa ohjauskokemusta ja johtaa parempiin tuloksiin sekä opiskelijoiden että ohjaajien kannalta.

Blogimme

Esittelyssä: Aimoa-Populus-integraatio 11.4.2024

Aimoa palvelee luottamushenkilöitä heidän toimikautensa aikana erilaisissa ilmoitus- sekä palkkio- ja korvausasioissa. Palvelu digitalisoi ja yhtenäistää käsittelyprosessin. Toiminnallisuutta voidaan edelleen laajentaa integraatioin. Aimoa-Populus-integraatio esittelyssä 11.4.2024

Lue lisää...

Kaikki artikkelit ja asiakastarinat löydät blogisivultamme

Skip to content