Tämän vuoden Eduixin palveluiltapäivät käynnistyvät

Tämän vuoden palveluiltapäivät käynnistyvät torstaina 1.2. ja kellonaika on vanha tuttu 15-15.30. Helmikuun ensimmäisenä torstaina esillä on OJP-opintojaksopalaute. Palveluun on saatavissa versiopäivitys 2.4, jossa uutena toiminnallisuutena on mm mahdollisuus entistä laajempaan käyttöoikeuksien hallintaan palauteraporteissa. Jatkossa on mahdollista rajata palautteen näkyvyyttä koulutusohjelma, opettaja tai toteutustasolla. Lisäksi OJP:n kaikille käyttäjäorganisaatioille avoimia yhteisiä käyttäjätapaamisia on kevään aikana kaksi […]

E-lomake korkeakoulun prosessien tukena

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo

Eduixin palveluiltapäivässä 2.11.2023 JAMKin asianhallinnan asiantuntija Pasi Somero kertoi, kuinka heillä on hyödynnetty E-lomaketta.  JAMK aloitti E-lomakkeen käytön reilu vuosi sitten ja jo useita ennen paperein hoidettuja prosesseja on muutettu sähköisiksi. Ensimmäisenä on työstetty asiakkaille, opiskelijoille, näkyviä prosesseja ja nyt edistetään sisäisiä prosesseja. JAMK on hyödyntänyt E-lomaketta tehokkaasti mm. käyttämällä käsittelyvaiheita ja integraatiota asianhallintajärjestelmään.  Kysyttäessä miten […]

Wihi tukee opinnäytetöiden itsenäistä ohjaamista

Alkuperäinen artikkeli: Empowering Supervisors’ Autonomy in Thesis Advising Korkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää opiskelijoilta opinnäytetyötä tai tutkielmaa, joten niiden tehokkaalla ohjaamisella on merkittävä rooli opiskelun onnistumisessa ja opiskelijoiden valmistumisessa. Wihin kaltaiset digitaaliset alustat sujuvoittavat akateemisten projektien valvontaa ja hallintaa. Jotkut yliopistojen ohjaajat saattavat kuitenkin epäillä, että järjestelmien käyttöönotto vaarantaa opinnäytetöiden itsenäisen ohjaamisen. Käsittelemme kyseistä uskomusta tässä artikkelissa […]

Skip to content