Wihi opinnäytetöiden ohjauksen tukena Kareliassa

Tarja Kupiainen, Karelia-ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen yliopettaja, kertoo miten Wihi tukee ammattikorkeakoulua opinnäytetöiden hallinnoinnissa. Hän kertoi kuinka opinnäytetöiden kanssa työskenneltiin Kareliassa ennen Wihin käyttöönottoa, ohjelmistoon liittyvästä koulutuksesta ja muutoksenhallinnasta ja hyödyistä, joita järjestelmä toi hänen työhönsä.

Kaavio, jossa esitetty oppinnäytetyön vaiheet Wihissä

Ennen Wihiä...

…Karelian opinnäytetyöprosessi oli hyvin monimutkainen. ”Opinto-ohjaajat eivät päässeet käsiksi opinnäytetyöprojekteihin ja ohjaajat valvoivat töitä sähköpostin tai Moodlen kautta. Tärkeitä viestejä katosi tämän takia usein”, Tarja sanoi.

Wihissä kaikki tieto on saatavilla keskitetyssä järjestelmässä, minkä ansiosta sekä opiskelijat että ohjaajat voivat seurata etenemistä helposti. Kun kaikki opinnäytetyötä koskevat tiedot kirjataan yhteen ja samaan paikkaan, koko opinnäytetöiden ohjaus sujuvoituu. Opiskelijoiden tai ohjaajien ei enää tarvitse suunnistaa monen eri sähköpostiosoitteen sumassa, vaan kaikki opinnäytetöihin liittyvät viestit ovat nyt yhdessä paikassa.

Kiistattomat hyödyt

Joustavuus on eräs Wihin suurimmista hyödyistä. Koska työlle voi lisätä useamman kuin yhden ohjaajan, opiskelijat voivat ottaa yhteyttä kaikkiin ohjaajiinsa tai projektin toimeksiantajiin ja lähettää työnsä eteenpäin palautetta varten. Myös esimerkiksi toimeksiantajien antama palaute kirjautuu Wihiin, jolloin ohjaaja näkee palautteen ja voi edelleen tarvittaessa ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan.

Keskeistä on, että opiskelija kirjaa ohjaajan kanssa sopimansa asiat, deadlinet ja esimerkiksi tietyn vaiheen tehtävät järjestelmään. Tehtävien statuksia päivittämällä sekä opiskelija että ohjaaja pysyvät ajan tasalla työn etenemisestä. Ohjaajat voivat pitää opiskelijoihin yhteyttä järjestelmän kautta.

Wihi on tehnyt vaikutuksen myös opinto-ohjaajiin ja yksiköiden johtajiin, koska se tarjoaa ajantasaista tietoa opinnäytetyöprojektien ohjauksesta ja hallinnoinnista.

Uuden järjestelmän käyttöönotto ilman haasteita – ei tälläkään kertaa

Osa opettajista suhtautui järjestelmään ensin epäilevästi, mutta Kareliassa Tarja koulutti muita opettajia Wihin käytössä. Kun opettajat kouluttivat opettajia, prosessi oli sujuvampi ja sitä oli helpompi seurata. Tarjan kollegoiden mukaan näin ei tehty muissa ammattikorkeakouluissa.

”Karelia-ammattikorkeakoulussa opettajat kouluttivat opettajia, mikä mahdollisti kattavan ohjaus- ja koulutusohjelman luomisen. Koska opinnäytetyökoordinaattorit kouluttivat eri yksiköiden opettajia, pystyimme jakamaan Wihi-koulutusta läpi ammattikorkeakoulun. Prosessi kesti noin puoli vuotta mutta oli vaivan arvoinen”, Tarja sanoi.

Alun vastustuksesta huolimatta Wihi on ollut Kareliassa menestys. Useimmat opettajat ovat kehuneet järjestelmän helppokäyttöisyyttä, ja opiskelijat pitävät mielellään kaikki opinnäytetöihin liittyvät viestit yhdessä paikassa.

”Aina on tietenkin olemassa ihmisiä, jotka moittivat työkalua tai haluavat lisää ominaisuuksia”, mutta kaiken kaikkiaan Wihi näyttää olleen Tarjan tiimille mullistus.

Odotukset tulevalle kehitykselle

Tarja on esittänyt toiveita Wihin tulevasta kehityksestä. Yksi niistä on datan kokoaminen ja siirtäminen Wihistä muihin järjestelmiin, kuten erilaisiin asiakkuudenhallintajärjestelmiin, tai esimerkiksi Excel-muotoon. Tarja sanoi, että tämä parantaisi huomattavasti Wihin käytettävyyttä ja yhteensopivuutta Kareliassa. Iloksemme voimme kertoa Tarjalle ja muille Wihi-käyttäjille, että huutoon vastataan ja alkusyksystä 2023 julkaistava Wihin 7. versio sisältää haluttuja raportointiominaisuuksia.

Ota yhteyttä!

Jos olet opinto-ohjaaja, yksikön johtaja tai opinnäytetöiden ohjaaja ja etsit organisaatiollesi parempaa opinnäytetöiden hallinnointia, Wihi saattaa olla juuri etsimäsi ratkaisu.Ota yhteyttä sähköpostilla: minna.ilmen@eduix.fi

Blogimme

Esittelyssä: Aimoa-Populus-integraatio 11.4.2024

Aimoa palvelee luottamushenkilöitä heidän toimikautensa aikana erilaisissa ilmoitus- sekä palkkio- ja korvausasioissa. Palvelu digitalisoi ja yhtenäistää käsittelyprosessin. Toiminnallisuutta voidaan edelleen laajentaa integraatioin. Aimoa-Populus-integraatio esittelyssä 11.4.2024

Lue lisää...

Kaikki artikkelit ja asiakastarinat löydät blogisivultamme

Skip to content