Siirry suoraan sisältöön

Wihi

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Wihi on tarkoitettu opiskelijalle, opinnäytetyön koordinaattorille sekä ohjaajalle. Sitä alettiin kehittää asiakkaan konkreettisesta tarpeesta vähentää sähköpostirumbaa ohjaajien ja opiskelijoiden välillä sekä lisätä ohjausprosessin tasalaatuisuutta. Ota Wihi käyttöön ja ole osa menestystarinaa!

Miksi Wihi?

Wihin avulla opiskelija ja ohjaaja ovat jatkuvassa, dokumentoituvassa dialogissa. Kun aikaa ei hukata perusasioihin, ohjaaja saa tehokkaammin hyödynnettyä yksittäisen opiskelijan ohjaamiseen käytettävissä olevia rajallisia resursseja.

Opinnäytetyön kirjoittaminen systematisoituu

Opiskelijan pitää itse asettaa itselleen välitavoitteita ja tallentaa ne tehtäviksi Wihi-alustaan. Työkalu huolehtii, siitä että työn tahti pysyy sopivana ja asiat dokumentoidaan säntillisesti.

Ohjauksessa tapahtuva vuorovaikutus dokumentoituu

Opiskelijan kysymykset ja opettajan kommentit tallentuvat työkaluun. Eri vaiheta koskeviin kommentteihin voi palata joustavasti milloin tahansa.

Läpinäkyvyys lisääntyy

Prosessi varmistaa, että opiskelija on varmasti itse kirjoittanut työn. Toisaalta myös ohjaajan käyttämä työmäärä ohjaustyöhön tulee näkyväksi.

Ohjaus tehostuu

Opinnäytetyöhön liittyvät kirjaukset, huomiot ja vaiheet dokumentoituvat Wihiin.

Seuraa edistymistä

Wihi avustaa opiskelijaa ja ohjaajaa opinnäytetyön käytännön vaiheista ja tarjoaa työkaluja edistymisen seurantaan. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja kykenee reagoimaan opiskelijan ongelmiin ja kysymyksiin nopeasti yhden järjestelmän välityksellä.

Lisää läpinäkyvyyttä

Opinnäytetöissä huijaaminen ei ole valtavirtaa, mutta Wihi antaa ohjaajille monia työkaluja ongelmallisilta vaikuttavien tapausten tarkempaan seuraamiseen ja ennaltaehkäisee kopioitujen tai ostamalla toteutettujen opinnäytetöiden riskiä.

Integraatiot ja saavutettavuus

Wihin käyttö on vaikuttavaa, sillä se integroituu oppilaitoksen tärkeimpiin järjestelmiin ja prosesseihin.

Tehokas opinnäytetyöprosessi kuuluu kaikille opiskelijoille, ja sen vuoksi olemme panostaneet järjestelmän saavutettavuuteen ja käytettävyyteen.

Opiskelija­rekisteri
(opiskelijan tiedot, opinto­suoritukset, HOPS)

Tekstien alkuperäisyyden todentamisen järjestelmät

Mobiili­responsiivisuus takaa toimivan käyttö­kokemuksen kaikilla päätelaitteilla

Integraatiot organisaation arkistointi- ja raportointijärjestelmiin sekä kirjastoon mahdollisia


Opinnäyte­työprojekti

Projektin vaiheet Wihissä

Ennen projektia

Opiskelija
Lähettää aihe-ehdotuksen
Koordinaattori
Hyväksyy aihe-ehdotuksen ja valitsee ohjaajan
Ohjaaja
Hyväksyy aihe-ehdotuksen

Projektin aikana

Opiskelija
Kirjoittaa opinnäytetyötä ja kommunikoi ohjaajan kanssa
Koordinaattori
Seuraa projektin etenemistä ja hallinnoi sitä
Ohjaaja
Kommunikoi opiskelijan kanssa ja arvioi työn

Projektin jälkeen

Opiskelija
Julkaisee työn ja lukee arvioinnin
Koordinaattori tai ohjaaja
Arkistoi projektin

Yhteystiedot

Pauliina Halme
Myynti, kumppanuudet
+358 505 371 652
pauliina.halme@eduix.fi

Yhteydenottolomake