GDPR

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä
Eduix Oy (1059087-6)
Finlaysoninkuja 21 A
33210 TAMPERE
info@eduix.fi

Rekisterinpitäjän edustaja
Rami Heinisuo
rami.heinisuo@eduix.fi

Tietosuojavastaava
Sirpa Pajula
sirpa.pajula@eduix.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään kohdennetun suoramarkkinoinnin ja prospektien käsittelyn toteuttamiseksi potentiaalisille Eduix Oy:n omien tai edustamiensa tuotteiden ja palvelujen asiakkaille ja käyttäjille.

Käsittelyn peruste

Oikeutettu etu, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta f

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Eduix Oy käyttää kahta eri käsittelyperustetta suoramarkkinoinnissa. Suostumuksen kyseessä ollessa kyse on henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa markkinointiin muussa yhteydessä. Sopimuksen täytäntöönpano ei sovellu käsittelyn perusteeksi, koska henkilö tai hänen edustamansa organisaatio ei ole vielä sopimussuhteessa yritykseemme.

Eduix Oy:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja tietyille organisaatiolle ja asiantuntijoille, jotka toimivat tietyissä tehtävissä eri organisaatioissa. Kohdentamisen vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä.

Oikeutetun edun käyttö käsittelyperusteena on varmistettu tasapainotestillä. Dokumentin tasapainotestistä voi pyytää osoitteesta info@eduix.fi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Tuotteiden ja palvelujen potentiaaliset asiakkaat ja käyttäjät

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio
 • asema

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään suoramarkkinointikampanjan alkamisvuodesta seuraavan vuoden loppuun saakka.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet koskevat niitä Eduix Oy:n tuotteita/palveluita, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

 • Henkilötietojen käsittely on kuvattu Eduix Oy:n tuote-/palvelukohtaisessa Rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.

Saada pääsy tietoihin

 • Voit pyytää kopiota käsiteltävistä henkilötiedoistasi lähettämällä pyynnön info@eduix.fi-osoitteeseen.
 • Jos käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme kopion käsiteltävistä henkilötiedoista kuukauden sisällä pyynnön vastaanotosta. Tietojen luovutusta varten meidän on varmistuttava henkilöllisyydestäsi.

Oikaista tietoja

 • Voit pyytää tietojesi korjaamista tai pyytää oikaisemaan rekisterissä olevia tietoja

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

 • Voit pyytää tietojesi poistamista

Rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Voit pyytää tietojesi käytön rajoittamista tai poistoa lähettämällä pyynnön info@eduix.fi-osoitteeseen.
 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
 • Muutoksia varten meidän on varmistuttava henkilöllisyydestäsi.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Voit pyytää tietojasi konekielisessä muodossa lähettämällä pyynnön info@eduix.fi-osoitteeseen.
 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
 • Tietojen luovutusta varten meidän on varmistuttava henkilöllisyydestäsi.

Vastustaa tietojen käsittelyä

 • Voit pyytää omien tietojesi poistamista rekisteristä.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

 • Eduix Oy:n tuotteisiin/palveluihin, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä, ei sisälly automaatista päätöksentekoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Skip to content