Muokattu 30.5.2024

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä:
Eduix Oy (1059087-6)
Hämeenkatu 17 A 16
33200 TAMPERE
info@eduix.fi
Tietosuoja

Rekisterinpitäjän edustaja:
Rami Heinisuo
rami.heinisuo@eduix.fi

Tietosuojavastaava:
Sirpa Pajula
sirpa.pajula@eduix.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään kohdennetun suoramarkkinoinnin ja prospektien käsittelyn toteuttamiseksi potentiaalisille Eduix Oy:n omien tai edustamiensa tuotteiden ja palvelujen asiakkaille ja käyttäjille.

Käsittelyn peruste

Oikeutettu etu, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta f

 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Eduix Oy käyttää kahta eri käsittelyperustetta suoramarkkinoinnissa. Suostumuksen kyseessä ollessa kyse on henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa markkinointiin muussa yhteydessä. Sopimuksen täytäntöönpano ei sovellu käsittelyn perusteeksi, koska henkilö tai hänen edustamansa organisaatio ei ole vielä sopimussuhteessa yritykseemme.

Eduix Oy:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja tietyille organisaatiolle ja asiantuntijoille, jotka toimivat tietyissä tehtävissä eri organisaatioissa. Kohdentamisen vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä.

Oikeutetun edun käyttö käsittelyperusteena on varmistettu tasapainotestillä. Dokumentin tasapainotestistä voi pyytää osoitteesta info@eduix.fi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Tuotteiden ja palvelujen potentiaaliset asiakkaat ja käyttäjät

 • nimi

 • sähköpostiosoite

 • organisaatio

 • asema

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään suoramarkkinointikampanjan alkamisvuodesta seuraavan vuoden loppuun saakka.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet koskevat niitä Eduix Oy:n tuotteita/palveluita, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

 • Henkilötietojen käsittely on kuvattu Eduix Oy:n tuote- tai palvelukohtaisessa Rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.

 • Selosteet ovat luettavissa Selosteet-sivulla.

Saada pääsy tietoihin

 • Voit pyytää kopiota käsiteltävistä henkilötiedoistasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Jos käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme kopion käsiteltävistä henkilötiedoista kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Oikaista tietoja

 • Voit itse muuttaa omia tietojasi.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

 • Voit itse poistaa omat tietosi.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Voit itse poistaa omat tietosi tai pyytää tietojesi käytön rajoittamista tai poistoa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi muutoksia varten.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Voit pyytää tietosi konekielisessa muodossa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi tietojen luovutusta varten.

Vastustaa tietojen käsittelyä

 • Voit poistaa omat tietosi.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 • Eduix Oy:n tuotteisiin/palveluihin, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä, ei sisälly automaatista päätöksentekoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Mikäli koet, että olemme rikkoneet tietosuoja-asetusta, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

 • Ilmoituksen tekeminen tietosuojavaltuutetulle on ohjeistettu tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla.

Skip to content