Vastuullisuus Eduixilla

Yritysvastuu on vastuunkantoa yrityksen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Eduixilla yritysvastuu painottuu sosiaalisiin, ihmisiin kohdistuviin, vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset konkretisoituvat omassa toiminnassa ja Eduixin tuottamissa tuotteissa ja palveluissa. Vastuullinen toiminta huomioi yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset.

Code of Eduix on tapa, jolla yrityksemme ja työntekijämme toimivat huolellisesti ja vastuullisesti kaikessa mitä teemme.

Code of Eduix vastaa konkreettisesti mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten toimimme? Miten palveluita kehitetään ja toimitetaan resurssiviisaasti ja kestävästi?
  • Kuinka hallitsemme riskejä? Miten tietoturvasta huolehditaan?
  • Miten huolehdimme tuotteidemme saavutettavuudesta ja käytettävyydestä?
  • Miten huolehdimme henkilötietojen suojasta?
  • Miten huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista työssä?
  • Miten toimimme kannattavasti ja kestävästi?
  • Millaisen ympäristöjalanjäljen jätämme?
  • Millaisen digitaalisen jalanjäljen jätämme?