Tutkimus

EDUDITRA (EDUcation DIgital TRAnsformation) on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Eduix Oy:n yhteinen tutkimushanke. Tutkimme koulutuksen digitalisointia holistisesti. Hanke käsittelee tietojärjestelmien kehittämistä ja hyödyntämistä, digitalisaatiotapoja ja -käytäntöjä, koulutusprosesseja ja niiden ympäristöjä, eri rooleja ja odotuksia sekä yksilö- ja organisaatiotason muutoksia. Tavoitteenamme on selvittää, kuinka koulutuksen digitalisointi tulisi toteuttaa etenkin kasvavilla markkinoilla.

Toteutamme projektin tiiviissä yhteistyössä Namibialaisen Glowdomin kanssa. Tutkijat osallistuvat aktiiviseti käyttöönoton suunnnitteluun ja sen selvittämiseen, millaiset vaikutukset hankkeella on siihen osallistuviin kouluihin.

Greetings from Mindtrek

Altti Lagstedt piti Smart City Mindtrek -konferenssissa esitelmän, joka käsitteli opetus- ja oppimisprosessien digitalisointia kasvavilla markkinoilla. Lue lisää esitelmästä englanninkielisessä blogissamme.

An exciting cooperation agreement

Tammikuussa 2020 Eduix Oy ja Haaga-Helia aloittivat yhteistyöprojektin, jonka tavoite on löytää kestäviä tapoja prosessien digitalisointiin kasvavilla koulutusmarkkinoilla. Lue Altti Lagstedtin kirjoitus aiheesta englanninkielisessä blogisamme.

Haaga-Helian ja Eduixin tutkimushanke kehittää koulutusprosessien digitalisointia

Haaga-Helian ja Eduixin kaksivuotinen hanke kehittää uusia toimintamalleja oppilaitosten prosessien digitalisointiin. Lue lisää projektista Haaga-Helian sivuilla.