Eduix, HeadAI & Laurea: Ratkaisuja osaamisen tunnistamiseksi

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva oppiminen ovat sanapareja, jotka esiintyvät usein poliittisessa diskurssissa, korkeakoulujen strategioissa ja mediakeskustelussa. Yhteisenä tavoitteena on yhteiskunta, jossa yksilöt pystyvät jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan niin yksilön itsensä kuin yhteiskunnankin hyödyksi.

Samalla opiskelu muuttuu koko ajan yksilöllisemmäksi, ja opiskelijalla on suuri vapaus muotoilla oma koulutuspolkunsa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Opiskelu ei ole enää tiiviisti yhteen koulutusohjelmaan ja organisaatioon sidottua, vaan esimerkiksi ristiinopiskelu, avoimet opinnot ja täydennyskoulutus luovat opiskelijalle lukemattomia mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen.

Lue lisää

Älykästä osaamisen tunnistamista, ennakointia ja yhdistämistä – Case työelämädatan hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä

Koulutuksen yksi keskeinen tavoite on varmistaa se, että työmarkkinoille valmistuu oikeanlaista osaamista. Työmarkkinoiden tarpeet kuitenkin mukautuvat jatkuvasti, ja koulutuksen on mukauduttava sen mukana. Olennaista on, että mukautumista ohjaavan päätöksenteon tukena on riittävästi tietoa. Nykyään päätöksenteon tueksi on saatavilla lukematon määrä dataa, ja keskeinen kysymys on se, miten se saadaan hyödynnettävään muotoon. 

Lue lisää