Wihi syntyi tarpeesta yhtenäistää opinnäytetyöohjauksen pirstaloitunutta prosessia

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Järjestelmän keskeinen tavoite on lisätä laatua, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutukselle järjestelmiä suunniteltaessa ja kehittäessä on taustalla muutama keskeinen vaatimus:

  1. Järkevä ja toimiva koulutusta tukeva tietojärjestelmä vapauttaa aikaa manuaalisesta työstä lisäarvoa tuottavaan ohjaus- ja suunnittelutyöhön.
  2. Järjestelmä vastaa eri käyttäjien tietotarpeisiin – se kerää tarvittavan informaation helposti saataville, auttaa datan tulkitsemisessa ja mahdollistaa analysoinnin ja raportoinnin.
  3. Prosessit kehittyvät usein järjestelmien ehdoilla. Koulutusta tukevien järjestelmien tuleekin mahdollistaa prosessien kehittäminen sekä käyttöönottovaiheessa että järjestelmän kehittyessä.
Lue lisää

Wihi for Universities -tapahtuma 27.4.2021 kutsuu yliopistoja keskustelemaan päättötyöprojektien ohjaamisesta ja hallinnasta

Eduix järjestää 27.4.2021 tapahtuman ”Wihi for Universities”, joka nimensä mukaisesti rakentuu Wihi-järjestelmämme ympärille. Wihi on ammattikorkeakoulujen tarpeisiin kehitetty opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Olemme käyneet keskustelua järjestelmän kehittämisestä yliopistojen tarpeisiin muutamien yliopistojen kanssa, ja meillä on mielenkiintoa kehittää Wihiä myös yliopistojen kandi-, gradu- ja väitöstöiden ohjauksen työkaluksi. 

Tätä kehitystä tukemaan kutsumme yliopistojen edustajat käymään kanssamme vuoropuhelua, jotta järjestelmäkehityksemme vastaisi mahdollisimman laajasti yliopistokentän tarpeisiin. Työpajapäivän aikana esittelemme Wihi-järjestelmän nykyisen version ja käymme ohjatusti keskustelua siitä, miten järjestelmä pystyisi vastaamaan yliopistojen tarpeisiin. Tapahtumaan voit osallistua joko koko ajaksi tai valitsemiltasi osin. 

Tapahtuman sisältö

Lue lisää