Eduix osallistuu Peppi-kehittäjäpäiville 5.–6.6.2023

Eduix on mukana tämänkin vuoden Peppi-kehittäjäpäivillä, joita vietetään konsorition kymmenvuotisjuhlien merkeissä  5.–6.6.2023 Metropolian Myllypuron kampuksella.

Tule juttelemaan ständillemme tai nykäise hihasta iltatapahtumassa. Tapahtumaan osallistuvat Joonas Anttalainen, Kaija Asp, Leena Tuomela, Minna Ilmén, Pauliina Halme (5.6.) ja Päivi Kuusisto (5.6.).

Lisätietoa tapahtumasta

TAMK – Vuosikymmenten kumppanuus

“Minulla on kokonaisuudessaan positiivinen kuva yhteistyöstä – ei se näin pitkä olisi ollutkaan, jos ei olisi ollut todella hyvä!”

– Jarmo Sorvari

Molemminpuoleinen arvostus

TAMK ja Eduix ovat olleet kumppaneita korkeakoulusektorin ICT-kehittämisessä jo pitkälle toista vuosikymmentä. “Eduix on luotettava ja pitkäaikainen kumppani”, kertoo TAMKin tietohallinnon ICT-päällikkö Virve Peltoniemi. “Yhteistyöllemme ominaista on molemminpuolinen arvostus. Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä, ja sitä yhteydenottoa aina arvostetaan.”

Lue lisää

Kumppanuutemme Laurean kanssa syvenee

Suomen korkeakouluista n. 95 % on jo pitkään ollut asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Korkeakoulusektorin kanssa työskentely on tarjonnut meille ideoita, mahdollisuuksia, haasteita ja kokemuksia jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Nyt iloitsemmekin siitä, että saamme tiivistää yhteistyötämme Laurean kanssa avainkumppanuussopimuksen muodossa.

Laurean avainkumppanuus on yhteistyötä, joka mahdollistaa meille laaja-alaisen ja systemaattisen yhteistyön Laurean eri koulutusten kanssa opiskelijayhteistyönä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa. Käytännössä yhteistyö avainkumppaneiden kanssa sisältää projekteihin, rekrytointiin tai näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä.

Lue lisää

Osaamisen perässä

Työelämän systemaattisen yhdistämisen korkeakoulutukseen, osaamisperustaisuuden ja Eurooppalaisen korkeakoulualueen juuret ulottuvat yli 20 vuosikymmenen taakse Bolognan prosessiin. Bolognan prosessin ytimenä ovat yhdenmukaiset, toisiinsa vertautuvat tutkintorakenteet sekä yhteinen opintojen mitoitusjärjestelmä. (Kullaslahti, Yli-Kauppila 2014). Käytännössä korkeakoulu-uudistuksesta lähtenyt Bolognan prosessi on tuonut meille muutamassa vuosikymmenessä osaamisperustaiset opetussuunnitelmat myös alemmille koulutusasteille perusasteesta ammattikouluihin, yhtenäiset tutkintorakenteet ja eurooppalaisen virtuaalikampuksen. Myös aiemmin koulutuksessa ja työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen on nykyisin koulutustoiminnan ydintä. 

Lue lisää