Toimintatutkimus lähtökohtana Eduditra-hankkeessa

Perinteisessä tutkimusasetelmassa tutkija on neutraali havainnoija, joka ei vaikuta tutkittavaan kohteeseen tutkimuksen aikana mitenkään. Hajuton, mauton ja läpinäkyvä kuin ilmassa oleva typpi. Tavoitteena on, että tällä taataan tutkimuksen objektiivisuus: havaintojen pitäisi olla samoja havainnoitsijasta (tutkijasta) riippumatta, ja optimitilanteessa joku toinen tutkija voi toistaa tutkimusjärjestelyt ja saada samat havainnot.

Lue lisää