Osaamisen perässä

Työelämän systemaattisen yhdistämisen korkeakoulutukseen, osaamisperustaisuuden ja Eurooppalaisen korkeakoulualueen juuret ulottuvat yli 20 vuosikymmenen taakse Bolognan prosessiin. Bolognan prosessin ytimenä ovat yhdenmukaiset, toisiinsa vertautuvat tutkintorakenteet sekä yhteinen opintojen mitoitusjärjestelmä. (Kullaslahti, Yli-Kauppila 2014). Käytännössä korkeakoulu-uudistuksesta lähtenyt Bolognan prosessi on tuonut meille muutamassa vuosikymmenessä osaamisperustaiset opetussuunnitelmat myös alemmille koulutusasteille perusasteesta ammattikouluihin, yhtenäiset tutkintorakenteet ja eurooppalaisen virtuaalikampuksen. Myös aiemmin koulutuksessa ja työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen on nykyisin koulutustoiminnan ydintä. 

Lue lisää

Etätenttiminen – toteutetaan se tässä ja nyt

“Tenttiä emme voi järjestää massatilaisuutena, vaan se järjestetään etänä. Miten se tapahtuu, no, se on minulle kenties vielä isompi mysteeri kuin teille. Palaan tähän asiaan lähempänä, kun olemme saaneet siihen jonkun ratkaisun.” Näin kuvasti jälleen yhtä koronan opetustoimelle aiheuttamaa haastetta eräs yliopisto-opettajani luentosarjan aloitusluennollaan. Kurssi on osa kokonaisuutta, jonka käyvät kaikki yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ensimmäisenä opintovuonnaan.

Lue lisää