eAsiointi | Luottamushenkilöt -palvelun esittelywebinaarit loka-marraskuussa

eAsiointi-logo

Eduix Oy ennakkomarkkinoi eAsiointi | Luottamushenkilöt -palvelua syyskuussa Kuntamarkkinoilla. Palvelu sai hyvän vastaanoton ja pyynnöstä järjestämme loka-marraskuun aikana esittelyjä lyhyiden webinaarien muodossa. Samalla kuulisimme mielellämme Teitä siinä, miten eAsiointi | Luottamushenkilöt parhaiten Teitä palvelisi.

>>> Ilmoittautuminen

Lisätietoja: Sirpa Pajula p. 040 524 3266

Eduixin uusi eAsiointi-tuoteperhe ennakkomarkkinoinnissa Kuntamarkkinoilla

Eduix on mukana Kuntamarkkinoilla 14. – 15.9.2022, osastolla 0A7.

Ennakkomarkkinoimme uutta eAsiointi-tuoteperhettä ja esittelemme sen ensimmäistä jäsentä eAsiointi-palvelua Luottamushenkilöille. eAsiointi-tuoteperhe on suunniteltu palvelemaan kuntien ja hyvinvointialueiden erityistarpeita.

Lue lisää

Wihi syntyi tarpeesta yhtenäistää opinnäytetyöohjauksen pirstaloitunutta prosessia

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Järjestelmän keskeinen tavoite on lisätä laatua, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutukselle järjestelmiä suunniteltaessa ja kehittäessä on taustalla muutama keskeinen vaatimus:

  1. Järkevä ja toimiva koulutusta tukeva tietojärjestelmä vapauttaa aikaa manuaalisesta työstä lisäarvoa tuottavaan ohjaus- ja suunnittelutyöhön.
  2. Järjestelmä vastaa eri käyttäjien tietotarpeisiin – se kerää tarvittavan informaation helposti saataville, auttaa datan tulkitsemisessa ja mahdollistaa analysoinnin ja raportoinnin.
  3. Prosessit kehittyvät usein järjestelmien ehdoilla. Koulutusta tukevien järjestelmien tuleekin mahdollistaa prosessien kehittäminen sekä käyttöönottovaiheessa että järjestelmän kehittyessä.
Lue lisää

Wihi for Universities -tapahtuma 27.4.2021 kutsuu yliopistoja keskustelemaan päättötyöprojektien ohjaamisesta ja hallinnasta

Eduix järjestää 27.4.2021 tapahtuman ”Wihi for Universities”, joka nimensä mukaisesti rakentuu Wihi-järjestelmämme ympärille. Wihi on ammattikorkeakoulujen tarpeisiin kehitetty opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Olemme käyneet keskustelua järjestelmän kehittämisestä yliopistojen tarpeisiin muutamien yliopistojen kanssa, ja meillä on mielenkiintoa kehittää Wihiä myös yliopistojen kandi-, gradu- ja väitöstöiden ohjauksen työkaluksi. 

Tätä kehitystä tukemaan kutsumme yliopistojen edustajat käymään kanssamme vuoropuhelua, jotta järjestelmäkehityksemme vastaisi mahdollisimman laajasti yliopistokentän tarpeisiin. Työpajapäivän aikana esittelemme Wihi-järjestelmän nykyisen version ja käymme ohjatusti keskustelua siitä, miten järjestelmä pystyisi vastaamaan yliopistojen tarpeisiin. Tapahtumaan voit osallistua joko koko ajaksi tai valitsemiltasi osin. 

Tapahtuman sisältö

Lue lisää

Vieraskynä: Ovatko säästöt tärkeämpiä kuin toimivat prosessit?

Tämän tekstin ovat kirjoittaneet Altti Lagstedt (yliopettaja, Haaga-Helia), Raine Kauppinen (lehtori, Haaga-Helia) ja Juha Lindstedt (yliopettaja, Haaga-Helia).

Yksi funktionaalisen liukuhihna-ajattelun jäänne on keskittyä vain saavutettaviin säästöihin. Mitä tahansa voidaan paperilla esittää laskennallisesti, mutta tosielämässä asiat eivät aina mene niin suoraviivaisesti. Kuvitellaan esimerkiksi tilanne jossa siivousfirmat jättävät tarjouksen konttorin siivouksesta. Koska siivouksen tuntihintaa on jonkin rajan jälkeen enää mahdotonta painaa alaspäin, kilpailu kulminoituu siihen, kuka tarjoaa työn vähimmillä tunneilla. Firma A lupaa tehdä kohteen siivouksen hinnalla, joka vastaa kuuden tunnin työtä per kerta, Firma B hinnalla, joka vastaa viiden ja puolen tunnin työtä per kerta, ja reipas uusi yrittäjä C lupaa hoitaa homman puolen tunnin työtä vastaavalla hinnalla per kerta. Firma C valitaan, mutta jo muutaman viikon jälkeen huomataan, että siivooja ehtii niukasti pyyhkäistä keskuskäytävän kertaalleen mopilla, ennen kuin juoksee kovalla kiireellä seuraavaan siivouskohteeseen. Työhuoneisiin hän ei ehdi vilkaistakaan. Seuraavassa, yllättävän pian järjestettävässä kilpailutuksessa painotetaan jo muitakin kriteerejä kuin hintaa. 

Lue lisää

10 keinoa lisätä turhautumista lomakeasiointiin

Ollaanpa realisteja. On harvinaista, että täytämme lomakkeita mielellämme, tai että odotamme innolla asiointia, johon kuuluu jonkinlaisen paperisen tai sähköisen lomakkeen täyttäminen. Useimmiten lomakkeita täytetään olosuhteiden pakosta ja lähinnä välttämättömyydestä. 

Lomakkeita vastaanottavien tahojen on syytä muistaa tämä, kun asiointia suunnitellaan. Tilanne ottaa lomakkeen täyttäjää aivoon usein jo etukäteen, ja asiaa ei auta se, että lomakeasiointi voi epäonnistua tai ainakin vaikeutua (lisää turhautumista!) useassa eri vaiheessa. 

Tässäpä 10 asiaa, jotka herättävät lomakeasioinnin asiakkaassa merkittävää turhautumista:

Lue lisää

Toimintatutkimus lähtökohtana Eduditra-hankkeessa

Perinteisessä tutkimusasetelmassa tutkija on neutraali havainnoija, joka ei vaikuta tutkittavaan kohteeseen tutkimuksen aikana mitenkään. Hajuton, mauton ja läpinäkyvä kuin ilmassa oleva typpi. Tavoitteena on, että tällä taataan tutkimuksen objektiivisuus: havaintojen pitäisi olla samoja havainnoitsijasta (tutkijasta) riippumatta, ja optimitilanteessa joku toinen tutkija voi toistaa tutkimusjärjestelyt ja saada samat havainnot.

Lue lisää