Eduix’s Lais Oliveira Leite attends panel discussion at the ADEA Triennale 2022

Education Consultant Lais Oliveira Leite attends panel discussion Embracing digitalisation to improve the sustainable delivery of education and training in Africa at the ADEA Triennale 2022. The ADEA Triennale on Education is one of Africa’s high-level forums for political dialogue. The conference focuses on critical themes that transform Africa’s educational systems for sustainable social and economic development (https://triennale.adeanet.org/).

Lue lisää

Kohti kestävää tulevaisuutta – Agenda2030 -työkalu yhteistyönä Eduixin, Metropolian ja Headain kanssa

Infograafi kuvaa esimerkinomaisesti tekoälytyökalun toimintaa. Sisältö selostettu kuvan alla.

Kuten viime vuoden päättävässä blogipostauksessa lupailtiin, tälle vuodelle on tulossa todella mielenkiintoisia avauksia ja uusia mahdollisuuksia. Tässä niistä ensimmäinen: Eduix, Headai ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä kehittäneet analyysityökalun, jolla voi verrata koulutusten kuvaustietoja YK:n vuonna 2015 määrittelemiin Kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG). Työkalu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Lue lisää

Referenssi: Kuopio – saumaton tiedonkulku

Kuva: Vicente Serra, Kuopion kaupunki

Täysin sähköiset käsittelyprosessit

Kuopion kaupungin laatu- ja kehityspäällikkö Sirpa Pajulan mukaan Kuopio on saavuttanut merkittävää lisäarvoa E-lomakkeen tuomilla mahdollisuuksilla. Paitsi että kaikki lomakkeet saadaan siirrettyä paperilta sähköisiksi lain vaatimukset täyttäen ja tietosuojaa parantaen,  mahdollistaa E-lomake myös sähköiset käsittelyprosessit, joissa tieto kulkee viranhaltijalta toiselle saumattomasti. Nimenomaan tämä vaiheittainen käsittely tarjoaa verratonta tukea kaupungin prosesseille.

Lue lisää

Kumppanuutemme Laurean kanssa syvenee

Suomen korkeakouluista n. 95 % on jo pitkään ollut asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Korkeakoulusektorin kanssa työskentely on tarjonnut meille ideoita, mahdollisuuksia, haasteita ja kokemuksia jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Nyt iloitsemmekin siitä, että saamme tiivistää yhteistyötämme Laurean kanssa avainkumppanuussopimuksen muodossa.

Laurean avainkumppanuus on yhteistyötä, joka mahdollistaa meille laaja-alaisen ja systemaattisen yhteistyön Laurean eri koulutusten kanssa opiskelijayhteistyönä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa. Käytännössä yhteistyö avainkumppaneiden kanssa sisältää projekteihin, rekrytointiin tai näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä.

Lue lisää

Osaamisen perässä

Työelämän systemaattisen yhdistämisen korkeakoulutukseen, osaamisperustaisuuden ja Eurooppalaisen korkeakoulualueen juuret ulottuvat yli 20 vuosikymmenen taakse Bolognan prosessiin. Bolognan prosessin ytimenä ovat yhdenmukaiset, toisiinsa vertautuvat tutkintorakenteet sekä yhteinen opintojen mitoitusjärjestelmä. (Kullaslahti, Yli-Kauppila 2014). Käytännössä korkeakoulu-uudistuksesta lähtenyt Bolognan prosessi on tuonut meille muutamassa vuosikymmenessä osaamisperustaiset opetussuunnitelmat myös alemmille koulutusasteille perusasteesta ammattikouluihin, yhtenäiset tutkintorakenteet ja eurooppalaisen virtuaalikampuksen. Myös aiemmin koulutuksessa ja työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen on nykyisin koulutustoiminnan ydintä. 

Lue lisää