Wihi syntyi tarpeesta yhtenäistää opinnäytetyöohjauksen pirstaloitunutta prosessia

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Järjestelmän keskeinen tavoite on lisätä laatua, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutukselle järjestelmiä suunniteltaessa ja kehittäessä on taustalla muutama keskeinen vaatimus:

  1. Järkevä ja toimiva koulutusta tukeva tietojärjestelmä vapauttaa aikaa manuaalisesta työstä lisäarvoa tuottavaan ohjaus- ja suunnittelutyöhön.
  2. Järjestelmä vastaa eri käyttäjien tietotarpeisiin – se kerää tarvittavan informaation helposti saataville, auttaa datan tulkitsemisessa ja mahdollistaa analysoinnin ja raportoinnin.
  3. Prosessit kehittyvät usein järjestelmien ehdoilla. Koulutusta tukevien järjestelmien tuleekin mahdollistaa prosessien kehittäminen sekä käyttöönottovaiheessa että järjestelmän kehittyessä.
Lue lisää

Vieraskynä: Ovatko säästöt tärkeämpiä kuin toimivat prosessit?

Tämän tekstin ovat kirjoittaneet Altti Lagstedt (yliopettaja, Haaga-Helia), Raine Kauppinen (lehtori, Haaga-Helia) ja Juha Lindstedt (yliopettaja, Haaga-Helia).

Yksi funktionaalisen liukuhihna-ajattelun jäänne on keskittyä vain saavutettaviin säästöihin. Mitä tahansa voidaan paperilla esittää laskennallisesti, mutta tosielämässä asiat eivät aina mene niin suoraviivaisesti. Kuvitellaan esimerkiksi tilanne jossa siivousfirmat jättävät tarjouksen konttorin siivouksesta. Koska siivouksen tuntihintaa on jonkin rajan jälkeen enää mahdotonta painaa alaspäin, kilpailu kulminoituu siihen, kuka tarjoaa työn vähimmillä tunneilla. Firma A lupaa tehdä kohteen siivouksen hinnalla, joka vastaa kuuden tunnin työtä per kerta, Firma B hinnalla, joka vastaa viiden ja puolen tunnin työtä per kerta, ja reipas uusi yrittäjä C lupaa hoitaa homman puolen tunnin työtä vastaavalla hinnalla per kerta. Firma C valitaan, mutta jo muutaman viikon jälkeen huomataan, että siivooja ehtii niukasti pyyhkäistä keskuskäytävän kertaalleen mopilla, ennen kuin juoksee kovalla kiireellä seuraavaan siivouskohteeseen. Työhuoneisiin hän ei ehdi vilkaistakaan. Seuraavassa, yllättävän pian järjestettävässä kilpailutuksessa painotetaan jo muitakin kriteerejä kuin hintaa. 

Lue lisää

Eduix, HeadAI & Laurea: Ratkaisuja osaamisen tunnistamiseksi

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva oppiminen ovat sanapareja, jotka esiintyvät usein poliittisessa diskurssissa, korkeakoulujen strategioissa ja mediakeskustelussa. Yhteisenä tavoitteena on yhteiskunta, jossa yksilöt pystyvät jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan niin yksilön itsensä kuin yhteiskunnankin hyödyksi.

Samalla opiskelu muuttuu koko ajan yksilöllisemmäksi, ja opiskelijalla on suuri vapaus muotoilla oma koulutuspolkunsa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Opiskelu ei ole enää tiiviisti yhteen koulutusohjelmaan ja organisaatioon sidottua, vaan esimerkiksi ristiinopiskelu, avoimet opinnot ja täydennyskoulutus luovat opiskelijalle lukemattomia mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen.

Lue lisää

Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto jatkavat yhteistyötä Eduixin kanssa Peppi-ylläpidossa

Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto ovat päättäneet hankkia hankintalain mukaisella julkisella kilpailutuksella Peppi-opintotietojärjestelmäkokonaisuuden sovellusylläpitopalvelut Eduixilta tuleville vuosille.

”Tämä on meille todella iloinen uutinen”, kertoo Eduixin varatoimitusjohtaja Markus Varvio. ”Olemme työskennelleet molempien yliopistojen kanssa jo jonkin aikaa, ja on todella hienoa päästä jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä. Meillä on todella korkeatasoista osaamista Peppi-ympäristöjen ylläpitoon, ja mielellämme annamme kaiken asiantuntemuksemme ja tietomme asiakkaidemme käyttöön jatkossakin. Odotamme innolla yhteistyön jatkumista ja syvenemistä tulevina vuosina!”

Kiitämme näitä korkeakouluja jatkuvasta luottamuksestanne, ja odotamme innolla yhteistyömme seuraavaa vaihetta!

Töissä Eduixilla: Klaus Nylamo

Eduix viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan. Matka alkoi vuonna 1996 kolmen hengen yrityksenä, ja nykyään meitä on lähemmäs 50. Tästä joukosta löytyy niin pitkän linjan eduixlaisia kuin uusia tulokkaitakin. Tämän vuoden aikana haluamme kertoa näistä kollegoistamme ja heidän tarinoistaan – kenties löydät tästä joukosta omia hengenheimolaisia, ja haluat liittyä joukkoomme? 

Lue lisää

Älykästä osaamisen tunnistamista, ennakointia ja yhdistämistä – Case työelämädatan hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä

Koulutuksen yksi keskeinen tavoite on varmistaa se, että työmarkkinoille valmistuu oikeanlaista osaamista. Työmarkkinoiden tarpeet kuitenkin mukautuvat jatkuvasti, ja koulutuksen on mukauduttava sen mukana. Olennaista on, että mukautumista ohjaavan päätöksenteon tukena on riittävästi tietoa. Nykyään päätöksenteon tueksi on saatavilla lukematon määrä dataa, ja keskeinen kysymys on se, miten se saadaan hyödynnettävään muotoon. 

Lue lisää

Harjoittelijana Eduixilla

Eduixin koko historiaa leimaa vahva opiskelijayhteys. Meillä työskentelee joka vuosi useita harjoittelijoita suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelujaksoa. Harjoittelut ovat molemmille osapuolille palkitsevia kokemuksia – me saamme nauttia uusien osaajien uusista ideoista ja ajattelutavoista, ja harjoittelijat pääsevät tekemään alan töitä ammattilaisten ohjauksessa. Monet harjoittelijamme ovat myös jatkaneet meillä työskentelyä harjoittelujakson päätyttyä. Historiallisesti tarkasteltuna voi jopa väittää, että harjoittelujaksot ovat yksi Eduixin merkittävimmistä uusien työntekijöiden rekrytointikanavista!

Nyt tammikuussa meillä aloitti jälleen yksi harjoittelija, vantaalainen Elisabet Laitinen. Etätyöaikaan uudessa työssä aloittaminen lienee haastavaa, ja pyysinkin Elisabetia kertomaan minulle hieman omista vaiheistaan. 

Lue lisää

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Olipa vuosi! Uuden vuoden lupauksiimme ei todella kuulunut se, että vältämme mahdollisuuksien mukaan kaikkia kontakteja muihin ihmisiin, tai se, että jokaisen flunssaoireen ilmetessä menemme lääkäriin testeihin. Toisin kuitenkin kävi. Koronan vaikutusten myötä vuosi 2020 osoittautui hyvin erilaiseksi kuin alun perin oli suunniteltu, mutta samalla työmme etenkin korkeakoulusektorin järjestelmien kehittämiseksi jatkui järjestelmällisesti.

Lue lisää

One year onboard Eduix

While 2020 has been a difficult year for, well, nearly everybody, it has brought many good things with it as well. One of these good things to happen was Lais Oliveira Leite joining Eduix to work as an Education Consultant in the beginning of the year. We took some time to discuss her time here, and what a lovely conversation it was!

Who would you say you are, Lais?

Lue lisää

Developing museums’ resilience by digitizing archives and operations

Institutions that store and protect cultural heritage, such as museums and archives, are vital resources for mental health, well-being, social cohesion, and cultural learning. Today, more than ever, the importance of culture and creativity for society is clear. During the Covid-19, those with access to the Internet have constantly resorted to online cultural production provided by institutions and private initiatives. Who, during the past months, has not watched a live session with their favourite singers, read an e-book temporarily available during the months of lockdown, or visited a museum “walking” through its digital corridors in a 360-degree view?

Lue lisää