HR:n kynästä: “Moro meidän tettiläinen! Tervetuloa Tampereen toimistollemme.”

Meillä oli pari viikkoa sitten TET:ssä 9-luokan oppilas Juhannuskylän koulusta. TET eli työelämään tutustuminen on osa peruskoulun oppilaanohjauksen opetussuunnitelmaa, jonka tavoitteena on tutustuminen oppilaan valitsemaan yritykseen ja työyhteisön toimintaan. Pyrkimyksenä on, että tettiläinen saa mahdollisimman monipuolisen kuvan alasta sekä pääsee tekemään vaihtelevia työtehtäviä.

Olin suunnitellut viikoksi erilaisia tehtäviä ja monenlaista tekemistä. TET-ohjelma alkoi tutustumalla toimistoomme ja henkilöstöön. Istuimme toimistomme sohvalla ja kävimme läpi perusasioita. Tettiläisemme sai oman koneen, jolla hän työskenteli koko viikon. Halusin kuulla hänen toiveitaan sekä ajatuksiaan tulevalle viikolle. Koska olemme ohjelmistoalan yritys, ensimmäinen itsenäinen tehtävä oli tutustuminen Python -ohjelmointikieleen. Tehtävän myötä tettiläinen kirjoitti esittelyn itsestään, jonka myöhemmin jaoin yrityksemme chatissä. Esittely sai lämpimän vastaanoton työntekijöiltämme.  Viikon aikana tettiläisemme pääsi tutustumaan tarkemmin Pythoniin ja sai myös ohjausta ohjelmistoarkkitehdiltämme, Hannulta. Tettiläisemme oli sopivasti edellisellä viikolla aloittanut Python -kurssin suorittamisen, joten tämä tehtävä osui kuin nappi silmään.

Oranssit Eduixin villasukat jalassa tettiläisemme työskenteli  omatoimisesti ja innokkaasti toimistollamme.  Viikko hurahti nopeasti ja mukavasti. Hän pääsi koodauksen lisäksi olemaan mm. salapoliisi ja mainosvideon ohjaaja sekä kuvaaja. Salapoliisitehtävästä voin paljastaa sen verran, että hänen piti löytää toimistomme “Bug Master”. Lisäksi tettiläisemme suoritti mm. Eduixin visan, kirjoitti unelmiensa työpaikasta sekä suunnitteli työpaikallemme huoneentaulun ympäristövastuullisen toiminnan askeleista. Perjantain palaverissa hän pääsi kertomaan TET-viikostaan koko henkilökunnalle. 

Toivomme, että tettiläisemme toive ensimmäiseltä päivältä toteutui. Hän toivoi pääsevänsä ohjelmoimaan ja tutustumaan työskentelyyn toimistoympäristössä sekä näkemään millaisia eri työtehtäviä tällä alalla on. Ehkä paras palaute oli, että hän koki kiinnostuksen ohjelmointiin lisääntyneen. Lisäksi hän piti toimiston mukavasta ilmapiiristä ja työntekijöistä. Hänen sanoja lainaten: “Eduix oli hyvä TET-valinta. Kenties tulen joskus teille töihin (・ᴗ・).” Tähän vastaamme mielellämme: “Tervetuloa!”