Eduix haastaa ohjelmistoalaa vastuullisuuteen

Yritysvastuu on vastuunkantoa yrityksen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Palveluyrityksenä Eduixilla yritysvastuu painottuu sosiaalisiin, ihmisiin kohdistuviin, vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset konkretisoituvat Eduixin asiakkaille ja käyttäjille tuottamissa elinikäistä oppimista tukevissa ratkaisuissa.

Eduixin toiminnan kulmakiviä ovat vastuullisuus, läpinäkyvyys ja kestävyys.

Koen olevani etuoikeutettu – vastuullisuus on Eduixilla strateginen valinta, joka näkyy konkreettisesti tavoiteasetannassa ja johdon vahvassa tuessa. Aloittaessani puoli vuotta sitten vastuullisuuden kehittämispäällikkönä havaitsin, että Eduixin toiminta oli jo lähtökohtaisesti esimerkillistä. Oman toiminnan haitalliset vaikutukset oli minimoitu, ostoenergian sekä ostettujen tuotteiden ja palveluiden sekä matkustamisen vastuullisuus oli huomioitu.

Jatkossa tavoitteemme on nivoa vastuullisuus erottumattomaksi osaksi palveluprosessejamme aina käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, ohjelmistotuotantoon ja asiakaspalveluun. Vastuullisuutta ei käsitellä erillisenä asiana eri asiantuntijoiden toimesta, vaan kiinteänä osana toimintaa.

Haasteellisimmaksi näen kestävän ja resurssiviisaan ohjelmistotuotannon edistämisen ja sillä saralla haastan koko toimialan talkoisiin mukaan.

https://wematchu.com/fi/rooms/7/teknologia/articles/6816/eduix-haastaa-ohjelmistoalaa-vastuullisuuteen