Palvelupäällikkö

Eduixin asiakkaina ovat lähes kaikki Suomen korkeakoulut sekä useita kuntia ja yrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme ylläpito- ja tukipalvelua sekä omiin ratkaisuihimme että muualta lisensoituihin tuotteisiin. Osalle asiakkaista tuotamme myös palvelinympäristön ylläpidon ja konsultoimme erilaisissa integraatio- ja kehitystehtävissä. Johtoajatuksenamme on tuottaa laadukasta ja kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, joka linkittyy tiiviisti omaan ohjelmistokehitykseemme.

Asiakaskuntamme on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja palvelutarve on samalla monipuolistunut. Asiakaspalveluun osallistuu suurin osa kehittäjistämme omien erityisosaamisiensa mukaan. Asiakaspalvelutehtävissä työskentelee myös vakituisia henkilöitä.

Etsimme nyt pysyvään työsuhteeseen palvelupäällikköä. Palvelupäällikön tehtävä on keskittyä yhdessä muun asiakaspalveluhenkilöstön kanssa toteuttamaan palvelulupaustamme päivittäisessä työssään. Monet palvelupäällikölle suunnitelluista tehtävistä ovat nyt jakautuneet osaksi useamman henkilön työnkuvaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme tekijän, joka keskittyy kokonaisuuden hallintaan ja kehittämiseen sekä aktiiviseen kommunikointiin asiakkaidemme kanssa asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan kehittymisen ja toiminnan laajentamisen näkökulmasta.

Palvelupäällikön tehtävät

 • Asiakaspalvelun kehittäminen, tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen
 • Asiakaspalvelussa käytettävien prosessien ja työkalujen kehittäminen 
 • Asiakassuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen osallistuminen 
 • Asiakassuunnitelmaan kuuluvan asiakaskohtaisen vuosikellon hallinta
 • Asiakkaan ylläpitosopimuksen toteutumisen seuranta ja raportointi
 • Asiakasyhteydenpito puhelimitse ja sähköisillä työkaluilla
 • Asiakaspalvelutoiminnan työnjohtotehtävät
 • Palvelutehtävien sekä asennus- ja päivitysprosessien kehittäminen mm.  aikataulutuksiin ja koordinointiin liittyen
 • Asiantuntijoiden tukeminen tehtävien ratkaisemisessa ja asiakasviestinnässä
 • Myyntiin ja markkinointiin osallistuminen
 • Asiakaspalvelutoiminnasta raportointi 

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä!
Tiedustelut ja hakemukset projektijohtaja Leena Tuomelalle osoitteeseen leena.tuomela@eduix.fi, 040 731 9737.