Osaamisen tunnistamista digitalisaation avulla – Eduixin, Headain ja Laurean yhteistyöstä Kestävä minä -palvelu

Oman osaamisen sanoittamista, opintojen suosittelua ja osaamisen tunnistamisen prosessin tukea. Tästä kaikesta on Kestävä minä -palvelussa kyse.

Eduix ja Headai ovat yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa kehittäneet Kestävä minä -palvelua vuoden 2021 aikana. Palvelussa opiskelija voi syöttää omaa työelämästä, harrastuksista, vapaa-ajalta tai aiemmasta koulutuksesta saatua osaamista kuvaavaa tietoa palveluun ja saa suosituksia Laurean opintotarjonnasta. Lisäksi palvelu tunnistaa, mitkä osaamiset vastaavat opintojen osaamistavoitteita/osaamissanoja ja palvelusta voi ladata hyväksilukuehdotuksen osaamisen tunnistamisen prosessin (ahotoinnin) tueksi. Kestävä minän pilotointi käynnistyy Laureassa syyskuun aikana.
Tulemme esittelemään kokonaisuutta webinaarissa kuluvan syksyn aikana – tästä lisää myöhemmin!

Tutustu Kati Marinin Laurea Journalissa 31.8.2021 julkaistuun artikkeli Työelämässä tarvittavaa osaamista tunnistetaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen ja teknologian avulla, jos olet kiinnostunut osaamisen tunnistamiseen liittyvästä tematiikasta ja etenkin teemaan liittyvistä teknologisista ratkaisuista.

Artikkeli on luettavissa osoitteessa https://journal.laurea.fi/tyoelamassa-tarvittavaa-osaamista-tunnistetaan-ja-kehitetaan-yhteistyoverkostojen-ja-teknologian-avulla/#c675e939.