Wihi syntyi tarpeesta yhtenäistää opinnäytetyöohjauksen pirstaloitunutta prosessia

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Järjestelmän keskeinen tavoite on lisätä laatua, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutukselle järjestelmiä suunniteltaessa ja kehittäessä on taustalla muutama keskeinen vaatimus:

  1. Järkevä ja toimiva koulutusta tukeva tietojärjestelmä vapauttaa aikaa manuaalisesta työstä lisäarvoa tuottavaan ohjaus- ja suunnittelutyöhön.
  2. Järjestelmä vastaa eri käyttäjien tietotarpeisiin – se kerää tarvittavan informaation helposti saataville, auttaa datan tulkitsemisessa ja mahdollistaa analysoinnin ja raportoinnin.
  3. Prosessit kehittyvät usein järjestelmien ehdoilla. Koulutusta tukevien järjestelmien tuleekin mahdollistaa prosessien kehittäminen sekä käyttöönottovaiheessa että järjestelmän kehittyessä.

Toimivien järjestelmien rakentaminen vaatii asiantuntemusta käyttäjiltä – niin opettajilta, hallintohenkilökunnalta kuin opiskelijoiltakin. Eduix onkin kiitollisessa asemassa siinä, että meillä on läheiset suhteet asiakkaisiimme, ja tuotekehitystä tehdään yhdessä heidän kanssaan. Meidän kehittäjillemme puolestaan on kertynyt asiantuntemusta niin koulutustoimialasta kuin parhaista ohjelmistoratkaisuista sen tukemiseksikin. Tällä yhdistelmällä rakennetut ohjelmistot ovat pitkän elinkaaren omaavia kokonaisuuksia, jotka tukevat ja selkeyttävät monia koulutuksen prosesseja.

Yhteisjärjestelmäkehityksestä yksi parhaista esimerkeistä on juurikin Wihi, joka rakennettiin yhteistyössä Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa. Haaga-Helian opiskelijat toimivat sekä koulunsa että Eduixin kehittäjien ohjauksessa, ja heillä oli merkittävä rooli muun muassa tarvekartoituksessa ja ominaisuuksien määrittelyssä. Wihin kehityskaarta ja taustoja ovat avanneet tarkemmin Altti Lagstedt, Juha Lindstedt ja Raine Kauppinen kirjoituksessaan ”Haaga-Helia digitalisoi opinnäytetyöprosessin – ohjaajat ja opiskelijat rakentamassa Wihiä”, jonka voi lukea täältä.

Wihi-järjestelmä on kehitetty tuomaan kolmenlaisia hyötyjä:

  1. Suoria työkaluhyötyjä operatiiviseen tekemiseen (esim. resurssisuunnittelu)
  2. Hallinnolliset hyödyt (esim. raportointi, työajan säästö)
  3. Prosessin tehostaminen (esim. pirstaloituneista järjestelmistä yhteen yhtenäiseen, vaihtelevista toimintatavoista yhteisiin)

Haaga-Helia on käyttänyt järjestelmää nyt kaksi vuotta, ja toteaakin aiheesta näin:

”Nyt kun järjestelmää on käytetty tuotantokäytössä vähän yli kaksi vuotta, voidaan todeta, että järjestelmä tukee huomattavasti paremmin sekä opinnäytetyökoordinaattorin, ohjaajan että myös opiskelijan työtä. Konto (=Wihi) on tuottanut merkittävää ajan säästöä, ei pelkästään opinnäytetyökoordinaattoreille ja opinnäytetyöohjaajille, vaan myös opinnäytetyöhön liittyville sidosryhmille, kuten assistenteille, opintotoimistovirkailijoille ja tulossa olevan Theseus-integroinnin myötä myös kirjastotyöntekijöille.

Ajansäästön lisäksi oleellista on ollut myös ohjaajien ja opiskelijoiden kognitiivisen kuorman väheneminen: enää kaikkea ei tarvitse muistaa ja etsiskellä eri lähteistä, vaan keskeiset asiat löytyvät yhdestä järjestelmästä. Erittäin merkittävää on ollut myös se, että järjestelmän avulla voidaan seurata kokonaistilannetta ja arvioida valmistuvien määrää sekä tarvetta tukitoimenpiteisiin esimerkiksi hitaammin edistyville opiskelijoille. Integraatiot eri järjestelmiin ovat helpottaneet työtä merkittävästi ja toisaalta vähentäneet käsin syöttämisestä aiheutuvien virheiden määrää.”

Lähde: https://www.kreodi.fi/arkisto/artikkelit/haaga-helia-digitalisoi-opinnaytetyoprosessin-ohjaajat-ja-opiskelijat-rakentamassa-wihia

Wihistä voi lukea lisää osoitteessa www.wihi.fi. Järjestämme myös mielellämme esittelytilaisuuden järjestelmästä – olethan yhteydessä tuotepäällikköön taru.saikanmaki@eduix.fi tai myyntipäällikköön johanna.kiviranta@eduix.fi!