Wihi for Universities -tapahtuma 27.4.2021 kutsuu yliopistoja keskustelemaan päättötyöprojektien ohjaamisesta ja hallinnasta

Eduix järjestää 27.4.2021 tapahtuman ”Wihi for Universities”, joka nimensä mukaisesti rakentuu Wihi-järjestelmämme ympärille. Wihi on ammattikorkeakoulujen tarpeisiin kehitetty opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Olemme käyneet keskustelua järjestelmän kehittämisestä yliopistojen tarpeisiin muutamien yliopistojen kanssa, ja meillä on mielenkiintoa kehittää Wihiä myös yliopistojen kandi-, gradu- ja väitöstöiden ohjauksen työkaluksi. 

Tätä kehitystä tukemaan kutsumme yliopistojen edustajat käymään kanssamme vuoropuhelua, jotta järjestelmäkehityksemme vastaisi mahdollisimman laajasti yliopistokentän tarpeisiin. Työpajapäivän aikana esittelemme Wihi-järjestelmän nykyisen version ja käymme ohjatusti keskustelua siitä, miten järjestelmä pystyisi vastaamaan yliopistojen tarpeisiin. Tapahtumaan voit osallistua joko koko ajaksi tai valitsemiltasi osin. 

Tapahtuman sisältö

Kello 13.00-14.00

Wihi-järjestelmän esittely (Katso nyt tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=c8Vu1OPIyJ0)

Wihi on työkalu sekä opiskelijalle, ohjaajalle että koordinaattorille. Sen avulla opinnäytetyön kirjoittaminen systematisoituu, ohjauksessa tapahtuva vuorovaikutus dokumentoituu ja prosessin läpinäkyvyys tehostuu. 

Aloitamme tapahtuman esittelemällä järjestelmän keskeiset toiminnallisuudet ja ominaisuudet niille, joille järjestelmä ei ole entuudestaan tuttu. 

Kello 14.00-14:15 

Tauko

Kello 14:15-15:30

Yliopistojen kandi-, gradu- ja väitöskirjatöiden ohjauksen järjestelmä -työpaja

Työpajassa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia tarpeita yliopistoilla on päättötöiden ohjauksen kehittämiseksi?
  • Mitä tarpeita päättötöiden ohjaus- ja hallintajärjestelmän tulisi täyttää? 
  • Miten yliopistojen tarpeet eroavat ammattikorkeakoulujen tarpeista?
  • Miten Wihi-järjestelmä voisi palvella yliopistoja? Minkälaista kehitystä se vaatii?
  • Mitä yhteisiä nimittäjiä eri tieteenalojen välillä on päättötyöprosesseissa?

Kello 15:30 

Päätös ja yhteenveto

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: https://e-lomake.fi/lomakkeet/6425/lomake 

Ilmoittautuneille lähetetään ennen tapahtumaa kevyt materiaalipaketti aiheeseen perehtymisen tueksi. Lisäksi osallistujille lähetetään vapaaehtoinen ennakkokysely, jonka vastauksia käytetään hyödyksi päivän sisältöjen suunnittelussa.  

Jos haluat tutustua Wihiin tarkemmin, löydät lisätietoja osoitteesta http://wihi.fi/.