Wihin 5. versio julkaistaan kevään aikana!

Wihi kehittyy jatkuvasti sidosryhmien kanssa vuoropuhelussa. Ohjelmiston seuraava versio, järjestyksessään viides, julkaistaan kevään  aikana. Alustava arviomme on, että versio on valmis huhtikuussa. 

Uudet toiminnot ja ominaisuudet: 

  • Liitteiden lähettäminen sidosryhmien lausunnoista Wihiin. Sidosryhmän edustaja voi lähettää sidosryhmän edustajan näkymästä liitteen myös takaisin Wihiin. Liite tallentuu Wihiin projektin työalueelle ja on sitä kautta (opiskelija(t), ohjaaja, 2. tarkastaja ja koordinaattori) nähtävillä.
  • Koordinaattorin koulutusvalinnasta monivalinta ja valinnan lisääminen koordinaattorin etusivulle. Koordinaattori voi valita jatkossa yhden sijasta useamman koulutusohjelman tarkasteltavakseen. Näin esimerkiksi useamman koulutusohjelman aihe-ehdotuksia käsittelevän ja opinnäytetöitä hallinnoivan koordinaattorin työ helpottuu.
  • Arkistoidun työn avaaminen uudelleen arviointiin. Koordinaattorin oikeuksilla on nyt mahdollista palauttaa arkistoitu työ Wihin arkistosta uudelleen arvioitavaksi. Kun opinnäytetyö arkistoidaan tämän jälkeen uudestaan, arkistoon lähetetään myös lopullinen opinnäytetyö, arviointilausunto ja metatieto-xml uudelleen.
  • Koordinaattorin arkistoitujen töiden näkymään parannuksia. Aloituspäivämääräksi on vaihdettu se päivämäärä, jolloin koordinaattori on hyväksynyt aihe-ehdotuksen. Näkymään on lisätty myös uusi sarake; ohjaajan nimeämispäivämäärä. Uudet päivämäärätiedot tulevat Wihin versio 5 -päivityksen jälkeen aloitetuille opinnäytetöille.
  • Projektien hakunäkymän parannukset. Ohjaajat ja koordinaattorit voivat nyt hakea myös projektien haussa opinnäytetöitä koulutusohjelman tai koulutusohjelmien perusteella. Opinnäytetyöhön pääsee ohjaajan oikeuksilla käsiksi ainoastaan, mikäli on työssä ohjaajana tai 2. tarkastajana.
  • Hankkeistustieto arviointilomakkeelle TKI-pisteiden perusteella. Wihissä vaiheen 1/3 hyväksymisen yhteydessä ohjaajalta kysytään koko opinnäytetyöprojektin TKI-pisteitä. Mikäli opinnäytetyölle on tässä kohtaa annettu TKI-pisteitä, on opinnäytetyön arviointimodaalissa automaattisesti valittuna kohta ”Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona (hankkeistettu)”. Tämän kentän voi täyttää ja tyhjentää myös manuaalisesti.
  • Wihin linkit avautuvat uudelle välilehdelle. Wihissä olevat linkit toisiin järjestelmiin (mm. Urkund-analyysi ja julkaistun työn linkki) avautuvat uudelle välilehdelle, jolloin käyttäjä ei tietämättään poistu Wihi-järjestelmästä.
  • Suuntautumisvaihtoehto-kentän pakollisuuden asettaminen. Suuntautumisvaihtoehto-kentän pakollisuutta on mahdollista muuttaa toimittajan kautta. Valinta pyydetään ilmoittamaan ennen päivityksen asennusta.  

Lisätietoja:

Taru Saikanmäki
Projektipäällikkö, tuoteomistaja
taru.saikanmaki@eduix.fi