Suuntana Kuntamarkkinat

Eduix osallistuu Kuntamarkkinoille 9.-10.9.2020. Kuntamarkkinat on kattava Suomen julkisen hallinnon foorumi, ja tänä vuonna tapahtuman teema on Kestävät kunnat. Kestävyyttä lähestytään niin ekologiselta, sosiaaliselta, teknologiselta kuin taloudelliseltakin näkökulmalta. 

Kunnille Eduix on ennen kaikkea sähköisen asioinnin kumppani. Meidän työtämme on tukea kuntien asiakaspalvelu- ja käsittelyprosesseja etenkin lomake-, ilmoitus- ja hakemusyhteydenotoissa niin ulkoisilta kuin sisäisiltäkin asiakkailta. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi luottamushenkilöiden asiointi, vapaa-aikatoiminnalle osoitetut urheiluseurojen tukihakemukset, ruokamyrkytysepäilyilmoitukset tai vaikkapa jäteastian tyhjennysvälin harventamispyynnöt. Kuntien laaja toimikenttä ja useamman eri toimialan osallistuminen eri aiheiden päätöksentekoon monimutkaistaa usein käsittelyprosesseja ja tiedonkulkua, ja sisältää usein monia nykyaikaisin metodein tarpeettomia työvaiheita.

Sähköinen asiointi tulee rakentaa asiakas- ja käyttäjäkokemus huomioiden sellaiseksi, että se helpottaa niin kuntalaisen asiointia hänelle tärkeissä asioissa kuin kunnan käsittelijän päivittäistä työtä. Sähköiset lomakkeet asiointiprosessin käynnistämiseksi ovat ensimmäinen askel, mutta sähköinen asiointi tarjoaa merkittävästi muutakin lisäarvoa. Kun koko asiointiprosessi eri käsittelyvaiheineen ja hyväksyjineen kuljetetaan sähköisessä muodossa, vähenee niin tietokatkokset, prosessien pitkittyminen kuin turha tulostaminenkin. 

Tämä näkökulma korostuu tietoiskussamme Kuntamarkkinoilla keskiviikkona 9.9. kello 14:30, kun saamme Kuopion kaupungin laatu- ja kehityspäällikkö Sirpa Pajulan kertomaan, mitä hyötyjä Eduixin E-lomake heille tarjoaa. 

Koronavirustilanteesta johtuen Kuntamarkkinat järjestetään poikkeuksellisesti kokonaan verkossa, mikä asettaa tietenkin tapahtumakumppanille omia haasteitaan – ja mahdollisuuksia! Meihin voit hakea kontaktia joko Kuntamarkkinoiden virallisen applikaation kautta, osallistumalla tietoiskuumme tai ottamalla suoraan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Nähdään langoilla!

Johanna Kiviranta

040 151 0496

johanna.kiviranta@eduix.fi