Etätenttiminen – toteutetaan se tässä ja nyt

“Tenttiä emme voi järjestää massatilaisuutena, vaan se järjestetään etänä. Miten se tapahtuu, no, se on minulle kenties vielä isompi mysteeri kuin teille. Palaan tähän asiaan lähempänä, kun olemme saaneet siihen jonkun ratkaisun.” Näin kuvasti jälleen yhtä koronan opetustoimelle aiheuttamaa haastetta eräs yliopisto-opettajani luentosarjan aloitusluennollaan. Kurssi on osa kokonaisuutta, jonka käyvät kaikki yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ensimmäisenä opintovuonnaan.

Olen pyöritellyt etätenttiajatusta päässäni nyt viikon verran – kyseisestä luennosta lähtien – ja mieleeni tuli mahdollisuus, että etätentin saisi oikeastaan aika yksinkertaisesti rakennettua meidän E-lomakeohjelmistollamme. Niille teistä, joille E-lomake ei ole tuttu – se on käyttäjäystävällinen ja tietoturvallinen sähköisen lomakeasioinnin ohjelmisto, jolla mahdollistuu niin kyselyjen tekeminen, ilmoittautumiset kuin esimerkiksi tämän kaltaiset koesuorituksetkin. 

Miten prosessi sitten yksinkertaisimmillaan etenisi?

 1. Luo tentti lomakejärjestelmään
  1. Kun kysymykset on mietitty valmiiksi, tentin rakentamiseen järjestelmään on nopeaa. 
  2. Järjestelmään saa helposti kysymykset esimerkiksi esseevastauksille ja monivalinnoille.
  3. Tehtävät, jotka vaativat esimerkiksi excelin käyttöä tai kuvaajien käsin piirtämistä onnistuvat siten, että opiskelija liittää annettuun tehtävänantoon liitteeksi excel- tai kuvatiedoston. 
  4. Lomakepohjaan on myös helppo luoda infotekstejä ja ohjeistuksia opiskelijaa ohjaamaan.
 1. Aseta lomakkeelle rajattu julkisuusaika alkaen tentin aloituksesta ja päättyen lopetushetkeen. 
  1. Linkki järjestelmään laitetaan johonkin sellaiseen paikkaan, josta opiskelijat sen löytävät. He pääsevät avaamaan lomakkeen sen julkaisuhetkellä. 
 1. Tunnista opiskelijat suomi.fi- tai Haka-tunnuksilla. (Huom! Tämä on E-lomakepalvelun lisäosa, joka on erikseen asennettava, jos sitä ei jo ole).
  1. Näin varmistetaan opiskelijoiden henkilöllisyys. 
  2. Halutessasi voit myös määritellä, että sama opiskelija voi avata tentin ja suorittaa sen vain kerran.
 1. Kerää tenttivastaukset
  1. Kaikki vastaukset tallentuvat yhteen käsittelynäkymään, joka tentin arvioijan on helppo avata vastausten lukemista varten. 
  2. Vastaukset voidaan myös PDF-tulostaa, mikäli se koetaan helpommaksi tavaksi käydä niitä läpi.
 1. Luo käsittelyjärjestys, mikäli tenttejä arvioi useampi henkilö
  1. Käsittelyjärjestyksessä voidaan rajata pois arvioijalta esimerkiksi vastaajan yksilöintitiedot. 
 1. Arvioi suoritus suoraan E-lomakkeessa
  1. Lomakkeelle voidaan luoda piilokenttä, joka ei näy vastaajalle, mutta joka näkyy käsittelijälle. Tähän piilokenttään voidaan merkitä opiskelijan suorituksesta saama arvosana. 
  2. Halutessanne opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiin voidaan lähettää suoraan järjestelmästä tentin arviointi ja kommentit. 
  3. Kaikkien arviointien jälkeen kokonaisraportti voidaan viedä exceliin, josta voidaan poistaa muut sarakkeet kuin opiskelijanumero ja tenttiarvosana, ja siirtää arvosanat tällä tavoin muihin järjestelmiin. 

Tässäpä yksi idea, miten E-lomake mahdollistaa yhä monimutkaistuvien prosessien yksinkertaisen digitalisoinnin. 

Toimisiko teillä?